Welke drempels bestaan er voor werkgevers bij het in dienst nemen van een ex-gedetineerde?

Torenhoge openstaande vacatures, maar desondanks komen ex-gedetineerden niet aan een baan. Eind 2019 bereikte het aantal openstaande vacatures een recordhoogte van 288 duizend. Ondanks dat werkgevers hard op zoek waren naar personeel, maakten ex-gedetineerden geen kans op een baan. Voor ons, als uitzendbureau voor ex-gedetineerden, is het van belang om de drempels te kennen van werkgevers.

Het hebben van een baan is cruciaal voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij. 80% van de ex-gedetineerden hebben na twee jaar nog steeds geen baan en inkomen ondanks dat ze vaak schulden hebben die ze moeten aflossen. Dit zorgt ervoor dat ze sneller verleidt zijn om het verkeerde pad op te gaan. We zien dat bijna de helft van alle ex-gevangenen binnen twee jaar weer terugkeert naar de gevangenis. Als we deze doelgroep effectief zouden begeleiden, zou het dus lonen. Zo simpel blijkt het alleen niet. 

De eerste drempel is dat werkgevers niet goed geïnformeerd zijn over de doelgroep. Wanneer er wordt gevraagd om een ex-gedetineerde in dienst te nemen, wordt er al vanuit gegaan dat ze aanpassingen moeten doen op de werkvloer wat betreft risicomijding en veiligheid. Ook zijn ze bang dat ze extra begeleiding moeten aanbieden, waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. 

De tweede drempel is dat werkgevers ervan uitgaan dat ex-gedetineerden door hun uitval en/of geen werkervaring niet productief genoeg zijn. Ze worden niet gezien als volwaardige werknemers. Daar waar een werkgever 1 persoon nodig heeft, zou hij er volgens hem nu twee nodig hebben. 

Ook veronderstellen werkgevers dat een ex-gedetineerden minder gemotiveerd is waardoor hij vaak te laat zal komen of helemaal niet komt opdagen. Echter is dit niet het geval. Ex-gedetineerden hebben in bijna alle gevallen gewoon gewerkt tijdens detentie. Vaak hebben ze zelfs een diploma of certificaat behaald. Ze worden er namelijk op getraind om in het werkritme te blijven. Een werkdag binnen ziet er hetzelfde uit als buiten. Dit zorgt ervoor dat ex-gedetineerden goed mee kunnen draaien met het ritme dat de werkgever van ze vraagt. 

Ook hebben werkgevers vaak het idee dat ze met arbeidsrechtelijke en juridische beperkingen te maken hebben. Zo denken werkgevers dat een ex-gedetineerde überhaupt niet in aanraking komt voor een VOG, terwijl dit niet zo is. Een ex-gedetineerde kan wel degelijk een VOG aanvragen. De overheidsdienst die de verklaringen uitgeeft, kan hier uitsluitsel bieden. Het hangt er namelijk onder meer van af of het delict relevant is voor de functie. Ook het bezitten van een BGG, "Beschrijving Getoond Gedrag" kan positief bijdragen aan het besluit over een VOG- aanvraag. In een BGG verklaart de directeur van de penitentiaire inrichting dat men zich voorbeeldig heeft gedragen tijdens detentie. Dit kan blijken uit de motivatie voor re-integratie, maar ook of een ex-gedetineerde een erkende (vak)opleiding heeft gevolgd. Dit is ook een bewijs voor werkgevers dat de ex-gedetineerde echt aan re-integratie heeft gewerkt en gemotiveerd is om aan de slag te gaan. 

Binnen KansCreator bekijken we al deze drempels en proberen wij werkgevers te ontdoen van al deze vooroordelen. Zo zorgen wij ervoor dat we onze kandidaten gedurende het sollicitatieproces en de eerste maanden goed begeleiden en ondersteunen. We zorgen voor terugkoppeling tussen werkgever en werknemer. Wij staan als team voor beide partijen klaar!

De voordelen van het in dienst nemen van ex-gedetineerden: een win-win strategie voor werkgevers

Het aannemen van ex-gedetineerden kan een slimme zet zijn voor werkgevers die op zoek zijn naar toegewijde, hardwerkende medewerkers. Hoewel sommigen misschien terughoudend zijn vanwege vooroordelen of zorgen over veiligheid, zijn er tal van voordelen verbonden aan het bieden van een tweede kans aan mensen die hun leven willen verbeteren na hun tijd in de gevangenis. Hier zijn enkele redenen waarom het in dienst nemen van ex-gedetineerden een win-win strategie kan zijn:

Lees meer »

Welke stappen zijn nodig voor het vinden van de juiste baan?

KansCreator biedt persoonlijke begeleiding bij het vinden van de juiste baan. Dit doen we door u eerst uit te nodigen voor een gesprek om u persoonlijk te leren kennen. Hierin bespreken we onder andere uw vaardigheden, ervaringen en kijken we samen naar baan interesses en mogelijkheden. Vervolgens gaan we voor u aan de slag op zoek naar de passende functie. Hierin staan de wensen en behoeften van u centraal. 

Lees meer »